STORE

Vintage
2014
Name
Millon Estate The Royal Chardonnay
Vendimia
$32.80
Retail
$42.00
Vintage
2015
Name
Joseph River Estate Chardonnay
Vendimia
$32.50
Retail
$40.00
Vintage
2016
Name
Byrne Chardonnay
Vendimia
$32.90
Retail
$38.00
Vintage
2016
Name
Brockenchack Charli Jaye Chardonnay
Vendimia
$28.90
Retail
$35.00
Vintage
2018
Name
Fishbone Black Label Chardonnay
Vendimia
$27.50
Retail
$35.00
Vintage
2015
Name
North Chardonnay
Vendimia
$29.00
Retail
$32.00
Vintage
2018
Name
Campbells Corner Chardonnay
Vendimia
$24.99
Retail
$32.00
Vintage
2019
Name
Bress Chardonnay
Vendimia
$24.50
Retail
$30.00
Vintage
2018
Name
Terraced Hills Chardonnay
Vendimia
$26.50
Retail
$28.00
Vintage
2017
Name
Bunnamagoo Estate Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$24.00
Vintage
2017
Name
Mitchelton Preece Chardonnay
Vendimia
$19.50
Retail
$20.00
Vintage
2016
Name
Harvey River Estate Chardonnay
Vendimia
$11.80
Retail
$18.00
Page 1 of 1