Vintage
2016
Name
Arimia Chardonnay
Vendimia
$27.50
Retail
$40.00
Vintage
2016
Name
Bress Pinot Gris
Vendimia
$20.00
Retail
$27.00
Vintage
2017
Name
Gartelmann Benjamin Semillon
Vendimia
$22.90
Retail
$27.00
Vintage
2016
Name
Stanton & Killeen Chardonnay
Vendimia
$19.00
Retail
$24.00
Vintage
2016
Name
Bunnamagoo Estate Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$24.00
Vintage
2016
Name
Tomich Woodside Park Chardonnay
Vendimia
$18.00
Retail
$22.00
Vintage
2017
Name
Churchview Estate Chardonnay
Vendimia
$18.50
Retail
$21.00
1 - 8 of 8