STORE

Vintage
2015
Name
Grigori Family Reserve Riesling
Vendimia
$8.50
Retail
$20.00
Vintage
2018
Name
Norfolk Rise Sauvignon Blanc
Vendimia
$13.90
Retail
$19.00
Vintage
2015
Name
Grigori Selection Chardonnay
Vendimia
$8.90
Retail
$19.00
Vintage
2017
Name
Norfolk Rise Chardonnay
Vendimia
$12.00
Retail
$19.00
Vintage
2018
Name
Norfolk Rise Pinot Grigio
Vendimia
$14.90
Retail
$19.00
Vintage
2017
Name
Saddlers Creek Watermark Chardonnay
Vendimia
$14.90
Retail
$18.00
Vintage
2016
Name
Billy Goat Hill Chardonnay
Vendimia
$14.90
Retail
$18.00
Vintage
2015
Name
Lillypilly 2015 Sauvignon Blanc
Vendimia
$11.90
Retail
$16.50
Page 2 of 2