STORE

Vintage
2016
Name
Arimia Chardonnay
Vendimia
$23.50
Retail
$40.00
Vintage
2016
Name
Byrne Chardonnay
Vendimia
$32.90
Retail
$38.00
Vintage
2018
Name
Campbells Corner Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$36.00
Vintage
2016
Name
Brockenchack Charli Jaye Chardonnay
Vendimia
$24.50
Retail
$35.00
Vintage
2014
Name
Glenlofty Estate Marsanne Roussanne
Vendimia
$25.90
Retail
$32.00
Vintage
2018
Name
Peter Drayton Wildtsreak Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$32.00
Vintage
2015
Name
Leogate Estate Reserve Semillon
Vendimia
$21.50
Retail
$30.00
Vintage
2017
Name
Gartelmann Benjamin Semillon
Vendimia
$22.90
Retail
$27.00
Vintage
2016
Name
Flaxman Semillon Riesling
Vendimia
$18.90
Retail
$25.00
Vintage
2015
Name
Stage Door Wine Co Riesling
Vendimia
$22.90
Retail
$25.00
Vintage
2016
Name
Harmans Chardonnay
Vendimia
$19.50
Retail
$25.00
Vintage
2016
Name
Stanton & Killeen Chardonnay
Vendimia
$19.00
Retail
$24.00
Vintage
2014
Name
Artiste Viognier
Vendimia
$18.90
Retail
$24.00
Vintage
2017
Name
Bunnamagoo Estate Chardonnay
Vendimia
$22.90
Retail
$24.00
Vintage
2018
Name
Fishbone Sauvignon Blanc Semillon
Vendimia
$15.50
Retail
$24.00
Vintage
2016
Name
Tomich Woodside Park Chardonnay
Vendimia
$18.00
Retail
$22.00
Vintage
2015
Name
Jane Brook Sauvignon Blanc
Vendimia
$15.50
Retail
$22.00
Vintage
2015
Name
Grigori Family Reserve Riesling
Vendimia
$8.50
Retail
$20.00
Page 1 of 2