STORE

Name
Wine Journey -Premium Reds 12 Pack
Vendimia
$299.00
Retail
$600.00
Name
Platinum Dozen
Vendimia
$529.00
Retail
$590.00
Name
Gold Dozen
Vendimia
$459.00
Retail
$545.00
Vintage
Name
Cognac Park XO Extra
Vendimia
$339.00
Retail
$520.00
Name
Silver Dozen
Vendimia
$419.00
Retail
$485.00
Name
Elite Six
Vendimia
$375.00
Retail
$460.00
Name
Bronze Dozen
Vendimia
$389.00
Retail
$425.00
Name
Value Dozen
Vendimia
$309.00
Retail
$365.00
Name
Platinum Six
Vendimia
$289.00
Retail
$320.00
Vintage
Name
Stanton & Killeen Master's Blend Tawny Port
Vendimia
$109.00
Retail
$300.00
Name
Gold Six
Vendimia
$235.00
Retail
$285.00
Name
Silver Six
Vendimia
$225.00
Retail
$255.00
Name
Bronze Six
Vendimia
$205.00
Retail
$225.00
Name
Value Six
Vendimia
$165.00
Retail
$200.00
Name
Wine Journey - Premium Whites 6 Pack
Vendimia
$129.00
Retail
$175.00
Vintage
Name
Buller Tawny Port 5L
Vendimia
$89.00
Retail
$170.00
Vintage
2017
Name
Hobbs 1905 Shiraz
Vendimia
$149.00
Retail
$170.00
Vintage
2012
Name
Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon
Vendimia
$98.90
Retail
$150.00
Vintage
2017
Name
Hobbs Gregor Amarone Shiraz
Vendimia
$132.80
Retail
$150.00
Name
2019 Bress Chardonnay Pack
Vendimia
$122.50
Retail
$150.00
Vintage
Name
Johnnie Walker 18yo Whiskey
Vendimia
$116.99
Retail
$139.99
Page 1 of 8