STORE

Name
Wine Journey -Premium Reds 12 Pack
Vendimia
$299.00
Retail
$600.00
Name
Platinum Dozen
Vendimia
$539.00
Retail
$590.00
Name
Gold Dozen
Vendimia
$469.00
Retail
$545.00
Name
Silver Dozen
Vendimia
$429.00
Retail
$485.00
Name
Elite Six
Vendimia
$375.00
Retail
$460.00
Name
Bronze Dozen
Vendimia
$399.00
Retail
$425.00
Name
Value Dozen
Vendimia
$319.00
Retail
$365.00
Name
Wine Journey - Premium Mixed 12 Pack
Vendimia
$249.00
Retail
$350.00
Name
Platinum Six
Vendimia
$289.00
Retail
$320.00
Vintage
Name
Stanton & Killeen Master's Blend Tawny Port
Vendimia
$109.00
Retail
$300.00
Name
Gold Six
Vendimia
$235.00
Retail
$285.00
Name
Silver Six
Vendimia
$225.00
Retail
$255.00
Name
Bronze Six
Vendimia
$205.00
Retail
$225.00
Name
Value Six
Vendimia
$165.00
Retail
$200.00
Vintage
Name
Grand Breuil XO Cognac
Vendimia
$169.00
Retail
$200.00
Name
Wine Journey - Premium Whites 6 Pack
Vendimia
$129.00
Retail
$175.00
Vintage
Name
Buller Tawny Port 5L
Vendimia
$89.00
Retail
$170.00
Vintage
2016
Name
Martins Vineyard Black Label Shiraz
Vendimia
$109.00
Retail
$150.00
Vintage
Name
Grand Breuil Elite Cognac
Vendimia
$99.00
Retail
$125.00
Vintage
Name
Chivas Regal 18 YO Scotch
Vendimia
$102.99
Retail
$115.00
Vintage
2016
Name
Curtis Limited Series Grenache
Vendimia
$87.90
Retail
$100.00
Page 1 of 10